საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი


��������������������������������������� ��������������������� ������������������������ ������������������������������������������


მონაწილეობის ჩამონათვალი

კომპანია თანამდებობა თარიღი
თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი პარტნიორი 2022-09
იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია პარტნიორი 2021-12
თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური პარტნიორი 2021-12
იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია პარტნიორი 2021-02
იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია პარტნიორი 2019-08
იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია პარტნიორი 2019-04
შპს ჰიპოკრატე პარტნიორი 2019-03
შპს თუზის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2019-03
შპს თერჯოლის რაიონის ძევრის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2019-03
თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური პარტნიორი 2019-02
შპს თერჯოლის ავტოსადგური პარტნიორი 2016-08
შპს თერჯოლის ავტოსადგური პარტნიორი 2016-07
შპს პროფესორ შოთაძის სახელობის ჩხარის საუბნო საავადმყოფო პარტნიორი 2015-08
შპს თერჯოლის ავტოსადგური პარტნიორი 2015-04
შპს ჰიპოკრატე პარტნიორი 2012-05
შპს ჯანმრთელობა პარტნიორი 2012-05
შპს რუფოთის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს ნახშირღელის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს ნანა პარტნიორი 2012-05
შპს თუზის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს თეჯოლის რაიონის სოფელ საზანოს საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს თერჯოლის რაიონის ძევრის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს თერჯოლის რაიონის სოფელ ზედა სიმონეთის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს თერჯოლის რაიონის სოფელ ეწრის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს თერჯოლის რაიონის სოფ. კვახჭირის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს თერჯოლის პროფდეზინფექცია პარტნიორი 2012-05
შპს გოდოგნის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს ბარდუბანის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს ახალთერჯოლის საექიმო ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს ალისუბნის ამბულატორია პარტნიორი 2012-05
შპს თერჯოლა პარტნიორი 2012-03