საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი


������������ ���������������������������


მონაწილეობის ჩამონათვალი

კომპანია თანამდებობა თარიღი
შპს დმანისის ბაგა 2023-07
შპს დმანისის ბაგა დირექტორი 2023-06
შპს ჩუმათხევის ბაღები დირექტორი 2023-04
შპს ეიჩე-რენტალი დირექტორი 2023-04
შპს სართიჭალის ბეღელი პარტნიორი 2023-03
შპს ეიჩე-რენტალი დირექტორი 2023-03
შპს ეიჩე-რენტალი პარტნიორი 2023-03
შპს დმანისის ბაგა დირექტორი 2023-03
შპს აგრო კომპლექსი პარტნიორი 2023-02
შპს ქართული მარცვალი დირექტორი 2022-12
შპს ქართული მარცვალი პარტნიორი 2022-12
შპს სართიჭალის ბეღელი პარტნიორი 2022-12
შპს თავთავი დირექტორი 2022-12
შპს თავთავი პარტნიორი 2022-12
შპს აგრო ჰოლდინგი დირექტორი 2022-12
შპს აგრო ჰოლდინგი პარტნიორი 2022-12
შპს აგრო პოინტი დირექტორი 2022-12
შპს აგრო პოინტი პარტნიორი 2022-12
შპს აგრო იმპექსი პარტნიორი 2022-12
შპს სართიჭალის ბეღელი 2022-11
შპს სართიჭალის ბეღელი პარტნიორი 2022-11
შპს სართიჭალის ჩირი 2022-05
შპს სართიჭალის ჩირი პარტნიორი 2022-05
შპს სართიჭალის მარცვლეული პარტნიორი 2022-05
შპს უკეთესი-ქუთაისი პარტნიორი 2022-04
შპს რაჭის მეცხოველეობა პარტნიორი 2022-04
შპს გეო-აგრო პარტნიორი 2022-04
შპს აგრო ჰოლდინგი პარტნიორი 2022-03
შპს აგრო ჰოლდინგი დირექტორი 2022-02
შპს აგრო ჰოლდინგი პარტნიორი 2022-02
შპს აგრო ჰოლდინგი დირექტორი 2022-01
შპს აგრო სფერო დირექტორი 2021-09
შპს აგრო სფერო პარტნიორი 2021-09
შპს ხაშმი-აგრო დირექტორი 2021-07
შპს გიმო დირექტორი 2021-07
შპს გიმო პარტნიორი 2021-07
შპს გარდაბანი აგრო პარტნიორი 2021-07
შპს ხაშმი-აგრო დირექტორი 2021-06
შპს გრინ ფარმს დირექტორი 2021-05
შპს გრინ ფარმს პარტნიორი 2021-05
შპს გიმო დირექტორი 2021-05
შპს გიმო პარტნიორი 2021-05
შპს ტექნო-აგრო დირექტორი 2021-04
შპს ტექნო-აგრო პარტნიორი 2021-04
შპს სართიჭალის საშრობი დირექტორი 2021-03
შპს სართიჭალის საშრობი პარტნიორი 2021-03
შპს კლ ქონსტრაქშენ პარტნიორი 2021-02
შპს აგრო დირექტორი 2021-02
შპს აგრო პარტნიორი 2021-02
შპს ჩუმათხევის ბაღები დირექტორი 2020-09
შპს ჩუმათხევის ბაღები პარტნიორი 2020-09
შპს დმანისის ფერმა პარტნიორი 2020-07
შპს დმანისის მეცხოველეობა პარტნიორი 2020-07
შპს დმანისის მექანიზაცია პარტნიორი 2020-07
შპს დმანისის ბაგა დირექტორი 2020-07
შპს დმანისის ბაგა პარტნიორი 2020-07
შპს აგრო გრეინი დირექტორი 2020-07
შპს აგრო გრეინი პარტნიორი 2020-07
შპს აგრო პოინტი დირექტორი 2020-06
შპს აგრო პოინტი პარტნიორი 2020-06
შპს ქართული მარცვალი დირექტორი 2020-05
შპს ქართული მარცვალი პარტნიორი 2020-05
შპს ტექნო-აგრო დირექტორი 2020-05
შპს ტექნო-აგრო პარტნიორი 2020-05
შპს თავთავი დირექტორი 2020-05
შპს თავთავი პარტნიორი 2020-05
შპს გეო-აგრო პარტნიორი 2020-05
შპს აგრო ჰოლდინგი პარტნიორი 2020-05
შპს აგრო ჯორჯია პარტნიორი 2020-05
შპს აგრო სფერო დირექტორი 2020-05
შპს აგრო სფერო პარტნიორი 2020-05
შპს აგრო ინვესტი პარტნიორი 2020-05
შპს აგრო იმპექსი პარტნიორი 2020-05
შპს სართიჭალის საშრობი დირექტორი 2020-02
შპს სართიჭალის საშრობი პარტნიორი 2020-02
შპს აგროსისტემა დირექტორი 2020-02
შპს აგროსისტემა პარტნიორი 2020-02
შპს აგრო გრეინი დირექტორი 2020-02
შპს აგრო გრეინი პარტნიორი 2020-02
შპს ჩუმათხევის სიმინდი დირექტორი 2020-01
შპს ჩუმათხევის სიმინდი პარტნიორი 2020-01
შპს სართიჭალის საშრობი დირექტორი 2020-01
შპს სართიჭალის საშრობი პარტნიორი 2020-01
შპს გრეინი დირექტორი 2020-01
შპს გრეინი პარტნიორი 2020-01
შპს ფაუერ ტრანს დირექტორი 2019-12
შპს ფაუერ ტრანს პარტნიორი 2019-12
შპს კავკასიის ტექნიკური სერვისის ჯგუფი პარტნიორი 2019-12
შპს ეიჩე-რენტალი პარტნიორი 2019-12
შპს აგროსისტემა დირექტორი 2019-12
შპს აგროსისტემა პარტნიორი 2019-12
შპს აგრომაქს ვაშლი პარტნიორი 2019-12
შპს დმანისის მეცხოველეობა პარტნიორი 2019-11
შპს ჩუმათხევის ბაღები დირექტორი 2019-10
შპს ჩუმათხევის ბაღები პარტნიორი 2019-10
შპს დმანისის ფერმა პარტნიორი 2019-10
შპს დმანისის მექანიზაცია პარტნიორი 2019-10
შპს დმანისის ბაგა დირექტორი 2019-10
შპს დმანისის ბაგა პარტნიორი 2019-10
შპს დმანისის მეცხოველეობა პარტნიორი 2019-09
შპს აგრომაქს ბიფ პარტნიორი 2019-09
შპს აგროსისტემა დირექტორი 2019-07
შპს აგროსისტემა პარტნიორი 2019-07
შპს აგრო კომპლექსი პარტნიორი 2019-07
შპს აგრო გრეინი დირექტორი 2019-07
შპს აგრო გრეინი პარტნიორი 2019-07
შპს ქართული მინერალი დირექტორი 2019-02
შპს ქართული მინერალი პარტნიორი 2019-02
შპს აგრო კომპლექსი დირექტორი 2019-01
შპს აგრო კომპლექსი პარტნიორი 2019-01
შპს აგრო ვაშლი დირექტორი 2019-01
შპს აგროსისტემა პარტნიორი 2018-12
შპს აგრო კომპლექსი დირექტორი 2018-12
შპს აგრო კომპლექსი პარტნიორი 2018-12
შპს კლ აგრო დირექტორი 2018-10
შპს კლ აგრო პარტნიორი 2018-10
შპს ეიჩე-რენტალი პარტნიორი 2018-02
შპს ფაუერ ტრანს დირექტორი 2017-12
შპს ფაუერ ტრანს პარტნიორი 2017-12
შპს კავკასიის ტექნიკური სერვისის ჯგუფი პარტნიორი 2017-12
შპს ეიჩე-რენტალი პარტნიორი 2017-12
შპს აგრომაქს ვაშლი პარტნიორი 2017-12
შპს გრინ ფარმს დირექტორი 2017-11
შპს გრინ ფარმს პარტნიორი 2017-11
შპს კლ ქონსტრაქშენ პარტნიორი 2017-08
შპს ბროილერი ლ დირექტორი 2017-06
შპს გრინ ფარმს დირექტორი 2017-05
შპს გრინ ფარმს პარტნიორი 2017-05
შპს აგრობილდი პარტნიორი 2017-05
შპს კავკასიის ტექნიკური სერვისი პარტნიორი 2017-02
შპს კავკასიის ტექნიკური სერვისის ჯგუფი პარტნიორი 2016-12
შპს აგრომაქს ვაშლი პარტნიორი 2016-12
შპს აგრომაქს ბიფ დირექტორი 2016-12
შპს აგრომაქს ბიფ პარტნიორი 2016-12
შპს აგრო დირექტორი 2016-10
შპს აგრო პარტნიორი 2016-10
შპს ლონდრი სერვისეს დირექტორი 2016-07
შპს ლონდრი სერვისეს პარტნიორი 2016-07
შპს უნისემ ჯორჯია პარტნიორი 2016-05
შპს გრინ ფიდ დირექტორი 2016-05
შპს გრინ ფიდ პარტნიორი 2016-05
შპს გრინ ფარმს დირექტორი 2016-05
შპს გრინ ფარმს პარტნიორი 2016-05
შპს ქარპორტი დირექტორი 2016-03
შპს ქარპორტი პარტნიორი 2016-03
შპს კავკასიის ტექნიკური სერვისი პარტნიორი 2016-02
შპს გიმო დირექტორი 2015-12
შპს გიმო პარტნიორი 2015-12
შპს ფაუერ ტრანს პარტნიორი 2015-10
შპს ქლინ ფლეისი პარტნიორი 2015-01
შპს უნისერვი დირექტორი 2015
შპს უნისერვი პარტნიორი 2015
შპს ლონდრი სერვისეს დირექტორი 2014-11
შპს ლონდრი სერვისეს პარტნიორი 2014-11
შპს ბროილერი ლ დირექტორი 2014-11
შპს ბროილერი ლ პარტნიორი 2014-11
შპს ქლინ ფლეისი პარტნიორი 2014-10
შპს აგრომაქს ბიფ დირექტორი 2014-10
შპს აგრომაქს ბიფ პარტნიორი 2014-10
შპს ტრანს სერვისი დირექტორი 2014-09
შპს ტრანს სერვისი პარტნიორი 2014-09
შპს კავკასიის ტექნიკური სერვისის ჯგუფი პარტნიორი 2014-05
შპს ლაკო დირექტორი 2013-08
შპს ლაკო პარტნიორი 2013-08
შპს აგრობილდი პარტნიორი 2013-06
შპს ფაუერ ტრანს პარტნიორი 2012-10
შპს გარდი დირექტორი 2012-08
შპს ბელაზ კავკაზ ტრანს სერვის დირექტორი 2012-08
შპს აგრობილდი პარტნიორი 2012-02
შპს ლონდრი სერვისეს პარტნიორი 2011-12