საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი


��������� ������������������������������������


მონაწილეობის ჩამონათვალი

კომპანია თანამდებობა თარიღი
შპს წინანდალი -საქართველოს ღვინის საგანძური 2023-04
შპს ქუთაისის პრესის სახლი 2023-04
შპს ქვემო ქართლის რეგიონალური სისხლის გადასხმის სადგური დირექტორი 2023-04
შპს სანერგე მეთესლეობის აგროფირმა ბაში დირექტორი 2023-04
შპს მოზრდილთა და ბავშვთა პათოლოგიის პათოლოგანატომიური სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი დირექტორი 2023-04
შპს იუნიორმშენი დირექტორი 2023-04
შპს იბერია-2000 დირექტორი 2023-04
შპს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის საწინაღმდეგო ცენტრი დირექტორი 2023-04
შპს აგროინფორმი 2023-04
სს საქართველოს აბრეშუმი დირექტორი 2023-04
შპს ხანიაგროსერვისი დირექტორი 2023-03
შპს წნორის მანქანათმშენებელი ქარხანა -2003 დირექტორი 2023-03
შპს სამთავრობო ღონისძიებათა მომსახურების ბიურო დირექტორი 2023-03
შპს სამეგრელო ექსპერტი 2023-03
შპს რაიმუნიციპალიტეტი დირექტორი 2023-03
შპს ნერგები დირექტორი 2023-03
შპს მშენებელი 2023-03
შპს მუხურჩა 2023-03
შპს მარკეტინგის სამსახური დირექტორი 2023-03
შპს კამანის მოხუცებულთა და ინვალიდთა პანსიონატი დირექტორი 2023-03
შპს გურჯაანის სტამბა დირექტორი 2023-03
შპს ახატანი დირექტორი 2023-03
შპს ახალი გარდაბანი დირექტორი 2023-03
შპს ადგილობრივი ტყე დირექტორი 2023-03
შპს გურიის სამედიცინო ცენტრი დირექტორი 2023-02
შპს ბოლნისი-2000 2022-11
შპს ბოლნისი-2000 დირექტორი 2022-09
შპს ქართული ბაზარი დირექტორი 2022-08
შპს სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტელერადიოკომპანია სამეგრელო პარტნიორი 2022-08
შპს მშენტექნიკოსი დირექტორი 2022-08
შპს მშენტექნიკოსი პარტნიორი 2022-08
შპს კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი 2022-08
შპს კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი პარტნიორი 2022-08
შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია დირექტორი 2022-08
შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია პარტნიორი 2022-08
შპს გურიის სამედიცინო ცენტრი დირექტორი 2022-08
შპს აგროტექსერვისი პარტნიორი 2022-08
სს სამტრედია 2002 დირექტორი 2022-08
შპს ქალაქ ბოლნისის აგრობაზარი 2022-07
შპს ქალაქ ბოლნისის აგრობაზარი პარტნიორი 2022-07
შპს კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი დირექტორი 2022-07
შპს კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი პარტნიორი 2022-07
სს სამტრედია 2002 დირექტორი 2022-07
შპს გურიის სამედიცინო ცენტრი დირექტორი 2022-05
სს თეკო 2022-05
შპს წნორის მანქანათმშენებელი ქარხანა -2003 დირექტორი 2022-03
შპს წინანდალი -საქართველოს ღვინის საგანძური დირექტორი 2022-03
შპს წინანდალი -საქართველოს ღვინის საგანძური პარტნიორი 2022-03
შპს საქნავთობპროდუქტი დირექტორი 2022-03
შპს საქართველო-ბელორუსიის სავაჭრო-ეკონომიკური სააგენტო პარტნიორი 2022-03
შპს კურორტ წყალტუბოს განვითარების კომპანია პარტნიორი 2022-03
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა დირექტორი 2022-03
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა პარტნიორი 2022-03
შპს აგროტექსერვისი პარტნიორი 2022-03
სს სენაკის რაიონული საავადმყოფო 2022-03
სს მარმარილო დირექტორი 2022-03
შპს ქართული ბაზარი დირექტორი 2022-02
შპს აგროტექსერვისი პარტნიორი 2022-02
სს თეკო დირექტორი 2022-02
შპს წნორის მანქანათმშენებელი ქარხანა -2003 დირექტორი 2022-01
შპს წინანდალი -საქართველოს ღვინის საგანძური დირექტორი 2022-01
შპს წინანდალი -საქართველოს ღვინის საგანძური პარტნიორი 2022-01
შპს ქართული ბაზარი დირექტორი 2022-01
შპს საქნავთობპროდუქტი დირექტორი 2022-01
შპს საქართველო-ბელორუსიის სავაჭრო-ეკონომიკური სააგენტო პარტნიორი 2022-01
შპს კურორტ წყალტუბოს განვითარების კომპანია დირექტორი 2022-01
შპს კურორტ წყალტუბოს განვითარების კომპანია პარტნიორი 2022-01
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა დირექტორი 2022-01
შპს აგროტექსერვისი დირექტორი 2022-01
შპს აგროტექსერვისი პარტნიორი 2022-01
სს სენაკის რაიონული საავადმყოფო დირექტორი 2022-01
სს მარმარილო დირექტორი 2022-01
სს თეკო დირექტორი 2022-01
შპს წინანდალი -საქართველოს ღვინის საგანძური დირექტორი 2021-12
შპს საქნავთობპროდუქტი დირექტორი 2021-12
შპს საქნავთობპროდუქტი პარტნიორი 2021-12
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა დირექტორი 2021-12
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა პარტნიორი 2021-12
შპს აგროტექსერვისი დირექტორი 2021-12
სს საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაცია დირექტორი 2021-12
სს საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაცია დირექტორი 2021-10
შპს დემეტრე 96 დირექტორი 2021-09
შპს აგროტექსერვისი დირექტორი 2021-04
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა დირექტორი 2021-01
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა პარტნიორი 2021-01
სს გურჯაანის ნავთობპროდუქტი დირექტორი 2020-09
შპს ნერგი დირექტორი 2020-02
შპს აგროინფორმი დირექტორი 2020-01
შპს საქნავთობპროდუქტი დირექტორი 2019-10
შპს საქნავთობპროდუქტი პარტნიორი 2019-10
შპს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის საწინაღმდეგო ცენტრი პარტნიორი 2019-10
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა დირექტორი 2019-10
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა პარტნიორი 2019-10
შპს საქნავთობპროდუქტი დირექტორი 2019-09
სს საქტრანსგაზმრეწვი გენერალური დირექტორი 2019-03
შპს საქგეოსერვისი დირექტორი 2019-01
შპს დემეტრე 96 დირექტორი 2019-01
შპს ნერგი დირექტორი 2018-12
შპს საშენი მასალები დირექტორი 2018-11
შპს საქგეოსერვისი დირექტორი 2018-07
შპს საქგეოსერვისი დირექტორი 2018-06
შპს საშენი მასალები დირექტორი 2018-05
სს ოზურგეთის ნავთობპროდუქტი დირექტორი 2018-04
სს მარმარილო დირექტორი 2018-04
შპს წნორის მანქანათმშენებელი ქარხანა -2003 დირექტორი 2018-03
შპს ქართული ტრადიციები დირექტორი 2018-03
შპს ქართული ტრადიციები პარტნიორი 2018-03
შპს საზღვაო ტექსერვისი პარტნიორი 2018-03
შპს კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი პარტნიორი 2018-03
შპს მშენტექნიკოსი დირექტორი 2018-02
შპს ცაგერის №16 საგზაო საექსპლუატაციო სამმართველო დირექტორი 2017-12
შპს საშენი მასალები დირექტორი 2017-12
შპს ქუთაისის პრესის სახლი პარტნიორი 2017-10
შპს საქართველოს მარკა 2017-08
შპს ცაგერის №16 საგზაო საექსპლუატაციო სამმართველო დირექტორი 2017-07
შპს საქართველოს მარკა 2017-07
შპს ქართული ტრადიციები დირექტორი 2017-04
შპს ქართული ტრადიციები პარტნიორი 2017-04
სს საქართველოს ნავთობსადენების კომპანია დირექტორი 2017-04
შპს ქალაქ ბოლნისის აგრობაზარი პარტნიორი 2017-03
შპს საქწიგნი პარტნიორი 2017-03
შპს ბოლნისი-2000 დირექტორი 2017-03
სს ოზურგეთის ნავთობპროდუქტი დირექტორი 2017-03
შპს წინანდალი -საქართველოს ღვინის საგანძური დირექტორი 2017-02
შპს ქართული ტრადიციები დირექტორი 2017-02
შპს ქართული ტრადიციები პარტნიორი 2017-02
შპს საქკოოპსერვისი დირექტორი 2017-01
შპს საქკოოპსერვისი პარტნიორი 2017-01
შპს ბაკურიანის პანსიონატი ვარძია XXI დირექტორი 2017-01
შპს გემო დირექტორი 2016-12
სს საქართველოს ნავთობსადენების კომპანია დირექტორი 2016-12
სს კურორტი მენჯი დირექტორი 2016-12
შპს საქართველოს მარკა 2016-11
შპს იუნიორმშენი დირექტორი 2016-11
შპს ბლექ სი არენა ჯორჯია დირექტორი 2016-11
შპს ცაგერის №16 საგზაო საექსპლუატაციო სამმართველო დირექტორი 2016-10
შპს საქკოოპსერვისი პარტნიორი 2016-10
შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია დირექტორი 2016-10
შპს ახატანი დირექტორი 2016-10
შპს ხანიაგროსერვისი დირექტორი 2016-09
შპს ქართული ბაზარი დირექტორი 2016-09
შპს სამეგრელოს მხარის კირცხის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სარაიონთაშორისო ცენტრი დირექტორი 2016-09
შპს საიჯარო ავტოკოლონა 2685 2016-08
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა დირექტორი 2016-08
შპს ცაგერის №16 საგზაო საექსპლუატაციო სამმართველო დირექტორი 2016-07
შპს გურჯაანის სტამბა დირექტორი 2016-07
შპს საქწიგნი დირექტორი 2016-06
შპს ელდაგის გორა დირექტორი 2016-06
შპს გურჯაანის სტამბა დირექტორი 2016-06
სს საქართველოს ნავთობსადენების კომპანია დირექტორი 2016-06
შპს ლოგოს დირექტორი 2016-04
შპს კურორტ წყალტუბოს განვითარების კომპანია დირექტორი 2016-04
შპს ბორჯომტრანსი დირექტორი 2016-03
შპს აჯამეთის საკედლე მასალების ქარხანა დირექტორი 2016-02
შპს ყვარლის კომუნალური სერვის ცენტრი დირექტორი 2015-12
შპს ახალციხის ქალთა კონსულტაცია და კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერი დირექტორი 2015-12
შპს ყვარლის კომუნალური სერვის ცენტრი დირექტორი 2015-11
შპს ახალციხის ქალთა კონსულტაცია და კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერი დირექტორი 2015-10
შპს კოლხიდმშენი დირექტორი 2015-09
შპს ხეცერა დირექტორი 2015-07
შპს წნორის ღვინის ქარხანა დირექტორი 2015-07
შპს ყვარლის კომუნალური სერვის ცენტრი დირექტორი 2015-07
შპს ტყიბულის რაიონული მრავალპროფილიანი საავადმყოფო დირექტორი 2015-07
შპს საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის ინსტიტუტი დირექტორი 2015-07
შპს კოლხიდმშენი დირექტორი 2015-07
შპს დემეტრე 96 დირექტორი 2015-07
შპს გარდაბნის ავტოსატრანსპორტო საწარმო დირექტორი 2015-07
შპს ამური დირექტორი 2015-07
შპს ავტოტრანსი დირექტორი 2015-07
შპს ხურვალეთის მეთესლეობის საწარმო დირექტორი 2015-06
შპს კოლხიდმშენი დირექტორი 2015-06
შპს ბორჯომტრანსი დირექტორი 2015-06
სს სენაკის რაიონული საავადმყოფო დირექტორი 2015-06
შპს ყვარლის კომუნალური სერვის ცენტრი დირექტორი 2015-05
შპს რეგიონული ჰოსპიტალი დირექტორი 2015-05
შპს ბასრი დირექტორი 2015-04
შპს წინანდალი -საქართველოს ღვინის საგანძური დირექტორი 2015-03
შპს რეაბილიტაცია დირექტორი 2015-03
შპს ახალციხის ქალთა კონსულტაცია და კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერი დირექტორი 2015-03
შპს ხურვალეთის მეთესლეობის საწარმო დირექტორი 2015-01
შპს ხეცერა დირექტორი 2015-01
შპს წნორის ღვინის ქარხანა დირექტორი 2015-01
შპს წინანდალი -საქართველოს ღვინის საგანძური დირექტორი 2015-01
შპს დემეტრე 96 პარტნიორი 2015-01
სს ხობის ნავთობპროდუქტი დირექტორი 2015-01
შპს ხეცერა დირექტორი 2015
შპს წნორის ღვინის ქარხანა დირექტორი 2015
შპს ტყიბულის რაიონული მრავალპროფილიანი საავადმყოფო დირექტორი 2015
შპს საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის ინსტიტუტი დირექტორი 2015
შპს ელექტროსამონტაჟო მატარებელი N1 დირექტორი 2015
შპს გარდაბნის ავტოსატრანსპორტო საწარმო დირექტორი 2015
შპს ამური დირექტორი 2015
შპს გზამშენი №26 დირექტორი 2015
შპს ავტოტრანსი დირექტორი 2015
სს სენაკის ეთერზეთი დირექტორი 2015
სს საქტრანსგაზმრეწვი გენერალური დირექტორი 2015
შპს ამური დირექტორი 2014-12
შპს ქართული ტრადიციები დირექტორი 2014-11
შპს ქართული ტრადიციები პარტნიორი 2014-11
შპს საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის ინსტიტუტი დირექტორი 2014-11
შპს დემეტრე 96 პარტნიორი 2014-10
შპს რეაბილიტაცია დირექტორი 2014-09
შპს ამური დირექტორი 2014-09
სს თეკო დირექტორი 2014-09
სს აგროინვესტი დირექტორი 2014-08
შპს ტყიბულის რაიონული მრავალპროფილიანი საავადმყოფო დირექტორი 2014-07
სს სენაკის რაიონული საავადმყოფო დირექტორი 2014-07
შპს შანს-ოილი დირექტორი 2014-06
შპს გარდაბნის ავტოსატრანსპორტო საწარმო დირექტორი 2014-06
შპს ავტოტრანსი დირექტორი 2014-06
სს სანატორიუმი რკინიგზელი დირექტორი 2014-03
შპს კურორტ წყალტუბოს განვითარების კომპანია დირექტორი 2014-01
სს სანატორიუმი რკინიგზელი დირექტორი 2013-11
შპს ქართული ტრადიციები პარტნიორი 2012-05