საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრიმონაწილეობის ჩამონათვალი

კომპანია თანამდებობა თარიღი
შპს დელტა სეიფთი პარტნიორი 2023-01
შპს დელტა დიდგორი 12 პარტნიორი 2023-01
შპს ჯეო-ემ-ტექს პარტნიორი 2022-12
შპს ერ-ეს ესეტ მენეჯმენტ პარტნიორი 2022-12
შპს ქართული კვების კომპანია პარტნიორი 2022-10
შპს დელტა ეფ დი აი პარტნიორი 2022-08
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2022-04
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2021-09
შპს დელტა ტექსტილი პარტნიორი 2021-08
შპს დელტა ინტერნეიშენალ პარტნიორი 2021-08
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2021-05
შპს დელტა ტექსტილი პარტნიორი 2021-04
შპს დელტა სიეიეი პარტნიორი 2021-04
შპს დელტა ინტერნეიშენალ პარტნიორი 2021-04
შპს დელტა ინტერნეიშენალ პარტნიორი 2021-03
შპს დელტა + პარტნიორი 2021-03
შპს დელტა ტექსტილი პარტნიორი 2020-11
შპს დელტა ტექსტილი პარტნიორი 2020-08
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2020-08
შპს დელტა ინტერნეიშენალ პარტნიორი 2020-08
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2020-07
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2020-05
შპს დელტა ინტერნეიშენალ პარტნიორი 2020-03
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2019-11
ენერგეტიკული ნივთიერებების საექსპერტო ბიურო პარტნიორი 2019-04
შპს ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრი პარტნიორი 2018-04
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2018-02
შპს დელტა ინტერნეიშენალ პარტნიორი 2017-09
შპს ქართული კვების კომპანია პარტნიორი 2015-02
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2015-02
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2014-11
შპს ქართული კვების კომპანია პარტნიორი 2014-10
შპს დელტა ინტერნეიშენალ პარტნიორი 2014-10
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2014-07
შპს დელტა ინტერნეიშენალ პარტნიორი 2014-07
შპს ქართული კვების კომპანია პარტნიორი 2014-06
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2014-06
შპს დელტა ინტერნეიშენალ პარტნიორი 2014-04
შპს დელტა ინტერნეიშენალ პარტნიორი 2014-03
შპს ქართული კვების კომპანია პარტნიორი 2013-07
შპს United Armaments Georgia პარტნიორი 2013-05
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2013-02
შპს ქართული კვების კომპანია პარტნიორი 2012-12
შპს დელტა მშენებელი პარტნიორი 2012-06
შპს Business World-Aviation პარტნიორი 2012-02