მთავარი რეპორტები
სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი
ეკონომიკური სუბიექტების ჩამონათვალი
საიდენტ. ნომერი
პირადი ნომერი
სამართლ. ფორმა
სუბიექტის დასახელება
რეგიონი
მუნიც/ქალაქი
დაბის/თემის/სოფ.საკრებულო
დაბა/სოფელი
იურიდიული მისამართი
რეგიონი
მუნიც/ქალაქი
დაბის/თემის/სოფ.საკრებულო
დაბა/სოფელი
ფაქტობრივი მისამართი
საქმ. კოდი NACE 1
საქმიანობის დასახელება NACE 1
საქმ. კოდი NACE 2
საქმიანობის დასახელება NACE 2
ხელმძღვანელი
ტელ.
ელფოსტა
საკუთრების ფორმა
აქტიური ეკონომიკური სუბიექტი