მთავარი რეპორტები
სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი
ეკონომიკური სუბიექტების ძებნა
1 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა სექციების მიხედვით Nace Rev. 1.1
2 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა სექციების მიხედვით Nace Rev. 2.
3 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით
4 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა საკუთრების ფორმების მიხედვით
5 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით
6 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
7 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით საქმიანობის სახეების ჭრილში (Nace Rev. 1.1) - ნაზარდი ჯამი
8 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით საქმიანობის სახეების ჭრილში (Nace Rev. 1.1) - კონკრეტულ წელს რეგისტრირებული
9 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების ჭრილში - ნაზარდი ჯამი
10 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების ჭრილში - კონკრეტულ წელს რეგისტრირებული
11 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით საქმიანობის სახეების ჭრილში (Nace Rev.2) - ნაზარდი ჯამი
12 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით საქმიანობის სახეების ჭრილში (Nace Rev.2) - კონკრეტულ წელს რეგისტრირებული