მთავარი რეპორტები
სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრი
ეკონომიკური სუბიექტების ძებნა
1 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა სექციების მიხედვით NACE1
1 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა სექციების მიხედვით NACE2
2 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით
3 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა საკუთრების ფორმების მიხედვით
4 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით
5 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
6 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით საქმიანობის სახეების ჭრილში - ნაზარდი ჯამი
7 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით საქმიანობის სახეების ჭრილში - კონკრეტულ წელს რეგისტრირებული
8 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების ჭრილში - ნაზარდი ჯამი
9 - რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების ჭრილში - კონკრეტულ წელს რეგისტრირებული